Veerle Van Kets

Opleiding

 

1985-1991         Handelsingenieur – EHSAL

 

1996-1997         Ontwikkelingssamenwerking Economie –Aanvullende Master- UGent

 

2007-2008         Matrix, leiden en coachen in verbinding-Universiteit Hasselt

 

2008-2009        Mindfulness cursus

 

2010-2013        Zomercursus en verschillende internationale masterclasses Oplossingsgerichtcoachen-

 

Il Faro

 

2013-2014        Systeemopstellingen – EU netwerk

 

 

 

Werkervaring

 

Vanaf januari 2013, trainer

 

Aard opdrachten

 

Communicatie

Team ontwikkeling

Visie/ missiebepaling

Nieuwe teams

Strategische doelstellingen/plan

Teams in crisis

Veranderingsmanagment

Teams met nieuwe opdrachten

Fusies en overnames

Trainingen op maat

Cultuurveranderingen

Leiderschapstrajecten

 

Coachingsvaardigheden voor managers

 

 

 

2008-2013

 

Coördinator van Starterslabo’s Vlaanderen.

 

Kerntaken: belangenbehartiging bij de overheid/partners en begeleiding samenwerkingsproces van de vijf Vlaamse coöperaties, aansturing leidinggevenden.  Resultaat: 60% meer beschikbare middelen voor de werking van de coöperaties, een eenvormig aanbod binnen een gedragen gemeenschappelijke missie, een eengemaakte communicatie en één merknaam.

 

 

 

2000-2008

 

Koning Boudewijnstichting – opdrachthouder

 

Beheer van Federaal  Experimentenfonds Buurt- en nabijheidsdiensten

 

Opvolging en inhoudelijke ondersteuning van 76 projecten

 

Budgetbeheer: 730.0000€ op jaarbasis

 

Analyse en evaluatie

 

Procesbegeleiding van projectverantwoordelijken en beleidsmakers met als doelstelling het formuleren van beleidsaanbevelingen per regio (Wallonië, Brussel, Vlaanderen)

 

 

 

Voornaamste resultaten / realisaties:

 

Structurele financiering voor de diverse projecten

 

Blauwdruk voor het decreet Lokale Diensten Economie (LDE)

 

Opstart Innovatiefonds Sociale Economie op federaal niveau

 

 

 

Beheer NIKE Fonds

 

Budgetbeheer

 

Ontwikkelen van duurzame en initiatieven rond sport en integratie door partners uit verschillende sectoren en beleidsmakers samenbrengen en te laten samenwerken.  

 

 

 

1997-2000

 

Hefboom – onderzoeker

 

Onderzoek naar de financiering en toegankelijkheid van buurtdiensten

 

Beleidsaanbeveling op federaal niveau ‘sociale economie’

 

 

 

1992-1996

 

ILO/ UNIDO - Stafmedewerker Cotonou Benin

 

Ondersteunen micro-ondernemingen via coöperatieven en traditionele kredietsystemen met specifieke aandacht voor vrouwelijke ondernemers

 

Verantwoordelijk voor afstemming lokale realiteit en hoofdzetel