Tine Debaillie

 

Opleiding

 

1990–1994 Universiteit Gent

Licentiaat in de Sociologie

 

1994-1995.1 Universidade do porto

Erasmusprogramma: “Minderheidstalen in Europa”

 

1995-1996 Universiteit Gent

Geaggregeerde in de Politieke en Sociale Wetenschappen

 

 

2003-2004 Vizo

Adviesvaardigheden (Matrix-opleiding)

 

2006-2008 Katholieke Universiteit Leuven – Hasselt

Cigo (Consulting in groepen en organisaties)

 

2009 EFQM-assessor

 

2011-2013 Solution focus methode

 

 

Werkervaring

 

Vanaf januari 2013, trainer consultant organisatieontwikkeling

 

Focus op: procesbegeleiding in strategieontwikkeling, verandering begeleiden in organisatiehervormingen, teamcoaching, stakeholdermanagement, implementeren van kwaliteitsmanagement EFQM

 

 

1996–1997 v.z.w. NDO Meise

 

Regionaal coördinator buitenschoolse kinderopvang

Gemeentelijke projecten buitenschoolse opvang ondersteunen op inhoudelijk, organisatorisch en kwalitatief vlak.

Personeelsbeleid ( aanwervingen, VTO-beleid)

 Strategische planning

 

 1997–2000 Kind & Gezin Brussel

Provinciaal ambtenaar buitenschoolse kinderopvang

Begeleiden gemeentelijk lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang

Stimuleren van gemeentelijk kinderopvangbeleid met en door verschillende partners met diverse belangen.

Intermediair optreden tussen werkveld en administratie/beleid

Netwerken vormen en in stand houden

 

2000–2002 Deloitte & Touche Diegem

Consultant publieke sector

Organisatiedoorlichting

Kerntakenanalyse

BPR (Business process reengineering)

Administratieve en besluitvormingsprocessen in kaart brengen.

Kwaliteitssystemen (EFQM, Proza,…)

 

2002 – 2010 Hefboom adviesbureau Brussel

Senior consulent

Organisatiedoorlichting- en ontwikkeling: werken aan organisatiestructuur- en cultuur, fusie/ verzelfstandiging, goed bestuur, stakeholdermanagement.

Impactmeting: Social audit - Social return on investment

Kwaliteitszorg: EFQM

Talentmanagement

Coaching

Procesbegeleiding

 

2011- heden Lumineus comm v Brussel

Zelfstandig consultant organisatieontwikkeling

Procesbegeleiding in strategieontwikkeling, verandering begeleiden in organisatiehervormingen, teamcoaching, stakeholdermanagement, implementeren van kwaliteitsmanagement